Televizní program - Digi Sport SK 3

10:00
12:00
Bundesliga 27. kolo
Wolfsburg - Schalke
15:00
16:00
Bundesliga
Zostrihy 27. kola
18:30
20:25
Bundesliga 27. kolo
Wolfsburg - Schalke
20:25
22:20
Bundesliga 27. kolo
RB Lipsko - Bayern
16:10
18:00
Bundesliga 27. kolo
Wolfsburg - Schalke
18:00
18:35
Bundesliga
Bundesliga Weekly
08:25
10:20
Bundesliga 27. kolo
Wolfsburg - Schalke
18:30
19:00
Bundesliga
Bundesliga Weekly
19:00
20:55
Bundesliga 27. kolo
RB Lipsko - Bayern
23:50
00:20
Bundesliga
Bundesliga Weekly
07:50
08:40
Bundesliga
Zostrihy 27. kola
10:20
10:50
Bundesliga
Bundesliga Weekly
13:45
14:15
Bundesliga
Bundesliga Weekly
14:45
16:40
Bundesliga 27. kolo
RB Lipsko - Bayern
19:05
19:35
Bundesliga
Bundesliga Weekly
22:00
22:30
Bundesliga
Bundesliga Weekly
22:30
00:30
Bundesliga 27. kolo
Wolfsburg - Schalke
11:50
12:20
Bundesliga
Bundesliga Weekly
15:15
15:45
Bundesliga
Bundesliga Weekly
20:35
22:30
Bundesliga 27. kolo
RB Lipsko - Bayern
nenalezen žádný pořad
nenalezen žádný pořad
nenalezen žádný pořad
nenalezen žádný pořad